Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.
Naturskog i Björnlandets nationalpark. Foto: Andreas Garpebring

Björnlandets nationalpark

Björnlandet är en av 29 nationalparker i Sverige. En grundtanke är att landets nationalparker ska ge skydd åt naturliga, särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges landskapstyper. Bestämmelserna om nationalparker finns i 7 kap. 2-3 §§ miljöbalken och i nationalparks-förordningen (1987:938). Nationalparker måste ligga på statligt ägd mark och regeringen fattar beslut om dem efter medgivande av riksdagen. Det är Naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya nationalparker medan länsstyrelsen ansvarar för skötsel och förvaltning.
Björnlandet blir större

Björnlandet är en av Sveriges nationalparker – ett spännande landskap som bjuder på fina naturupplevelser. Knotiga gammeltallar ger området karaktär. Landskapet är kulligt på ett sätt som är typiskt i dessa trakter av Norrland. Håll ögonen öppna när du vandrar i parken. Du kan få se tjäder och lavskrika. Ibland seglar kungsörn och fjällvråk över parken. Naturen i Björnlandet liknar den Linné såg under sin lappländska resa för drygt 250 år sedan. Skogen består mest av tall. Med undantag för riktigt gamla bjässar är trädåldrar kring 150 år vanligast. Nästan överallt i parken kan man hitta spår efter tidigare skogsbränder. Utmed stigen ses förkolnade träd och i vissa tallstammar övervallas gamla brandskador av ny ved. Dessa så kallade brandljud ger möjlighet att ta reda på exakt vilket år det brann. Med en särskild borr kan man ta ut ett prov och räkna sig bakåt i tiden med hjälp av trädets årsringar.

Skogen i Björnlandet kan te sig orörd av människor, men så är det inte. Här som nästan överallt i skogslandet har människor utnyttjat naturen för att försörja sig. De kulturspår som återstår i dag är inte särskilt iögonenfallande, men här och var kan man se små avverkningar efter brännved. På myrarna finns gamla myrhässjor kvar och i Angsjöbäcken finns spår efter timmerflottning. Björnlandet har två olika former av skydd, det är både skyddat som en nationalpark och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Björnlandet är skyddat genom Natura 2000.

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!