Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Integritetspolicy

Om Res Eko, denna integritetspolicy och coockiepolicy

Res Eko är ett varumärke som ägs av StandOut Travel AB, org.nr 559150-6604

Res Eko integritetspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom Res Eko; våra olika titlar och deras tjänster på aktuella plattformar som papperstidningar, webbsidor och appar. Tjänsterna tillhandahålls av StandOut Travel AB, organisationsnummer: 559150-6604

Varför personuppgifterna är viktiga
Res Eko är ett varumärke som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Följande policy beskriver riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom StandOut Travel AB, något vi är skyldiga att göra enligt dataskyddslagstiftningen GDPR i Sverige och övriga EU. Vi vill beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra produkter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som går att knyta till dig, t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer.

Varifrån får vi dina personuppgifter
Det är i de flesta fall du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress när du anmäler intresse för en tjänst eller uppdaterar personuppgifter i samband med ett nyhetsbrev, prenumeration och liknande.

Flera av de tjänster som vi har är beroende av dina personuppgifter. Varje gång vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för en viss produkt eller tjänst kommer vi tydligt ange att dessa är obligatoriska i ett avtal. Krävs ditt samtycke för en viss tjänst framgår detta också tydligt.

Vi använder cookies på våra webbplatser. Här finns mer information om hur dessa hanteras, samt om våra produkter. Res Eko använder dem för att lära känna dig och anpassa upplevelsen till dina behov när du använder Res Ekos tjänster. Vi sparar ingen personligt identifierbar information i cookies och är noga med att följa riktlinjer från våra leverantörer.

Res Eko har ansvaret
Det är Res Eko som enligt lagen är personuppgiftsansvarig. Det innebär att om du prenumererar på en produkt från oss, anmäler att du vill ha nyhetsbrev från Res Eko eller nyttjar vår webbplats så är det Res Eko som ansvarar för dina personuppgifter.

Vi tar ansvar för dina personuppgifter
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Däremot har vi samarbeten med betrodd tredjepart som hjälper oss att driva våra produkter. Med dessa partners har vi upprättat biträdesavtal där det tydligt anges att informationen är konfidentiell. Dessa partners kan hantera informationen i tredje land genom adekvat skyddsnivå då de har anslutit sig till Privacy Shield.

Du har rättigheter
Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

Ändamål och laglig grund för behandingen av dina personuppgifter
Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Personnummer, telefonnummer, namn och adress

Ändamål
Distribution av papperstidning
Fakturering, bokföring, redovisning
Hantera historik om order och betalsätt
Hantera kundtjänstärenden.
Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

Laglig grund
För att fullgöra avtal i vilket du är part

Prenumeranters e-post

Ändamål
Möjlighet till inloggning på digitala tjänster
Distribution av nyhetsbrev

Laglig grund
För att fullgöra avtal i vilket du är part

E-post

Ändamål
Distribution av nyhetsbrev
Kommentarssystem för artiklar

Laglig grund
Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling.

Anonymisierat användar-id

Ändamål
För att kunna ge en relevant & personlig användarupplevelse på våra webbplatser genom att visa relevanta nyheter och annonser.

Laglig grund
Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög användarupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att ge relevant innehåll till våra besökare.

Anonymisierat användar-id, e-postadress, app-identifierare

Ändamål
För att genomföra profilering.
Genom att analysera ditt beteende på våra webbplatser och appar kan vi komma att skicka dig riktad information via olika digitala kontaktkanaler exempelvis push-notiser och nyhetsbrev.

Laglig grund
Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling.


Personaliserat innehåll
Vill du inte ha ett personaliserat innehåll tackar du nej i cookieinformationen på våra digitala produkter. Då får du inte längre redaktionellt innehåll eller annonser som är personligt anpassade. Däremot fortsätter vi räkna anonym statistik gällande ditt besök, eftersom det ligger i vårt intresse att ge dig en hög användarupplevelse. Du fortsätter också få generella annonser som inte är anpassade baserat på ditt beteende, helt enkelt eftersom vi inte längre samlar in sådan information om dig.

Facebook-insticksprogram (”Dela-knapp”): Du kan känna igen insticksprogram från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA på Facebook-logotypen eller ”Dela-knappen”. Klicka här för att visa en översikt över Facebook-insticksprogram: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du använder våra onlinetjänster upprättar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Därmed får Facebook information om att du har använt våra onlinetjänster från din IP-adress. När du klickar på Facebooks ”Dela-knapp” när du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet i våra online-tjänster till din Facebook-profil. Facebook kan då förknippa användningen av våra onlinetjänster med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av onlinetjänsterna inte har någon kunskap om innehållet i de data som överförs och hur de används av Facebook. Mer information finns i Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna associera användningen av våra onlinetjänster med ditt användarkonto på Facebook ska du logga ut från ditt Facebook-konto. Fullständig information om Facebooks juridiska villkor finns på: https://www.facebook.com/legal/terms Alla Facebook-policyer finns på: https://www.facebook.com/policies/

Denna webbplats ingår inte på Facebook-webbplatsen eller Facebook Inc. Dessutom godkänns inte denna webbplats på något sätt av Facebook. FACEBOOK är ett varumärke som tillhör FACEBOOK, Inc.

Reklam

Facebook tillhandahåller en plattform för att leverera reklam men åsikterna och / eller åsikterna från Res Eko är inte representativa för Facebook, Inc. Res Eko tillhandahåller tredjepartshantering av Facebook-reklam på uppdrag av Res Ekos-kunder. Åsikter från sådana kampanjer är inte representativa för Facebook, Inc.

Vår Facebook-sida

De åsikter och synpunkter som uttrycks på Res Eko sociala medieplattformar, inklusive, men inte begränsat till, våra bloggar och Facebook-sidor, representerar tankarna hos enskilda bloggare och onlinegrupper, och inte nödvändigtvis från Res Eko eller någon av dess företagspartners, dotterbolag eller någon av deras befattningshavare, anställda, personal eller medlemmar i dess respektive styrelse. De åsikter och åsikter som uttrycks på dessa sidor återspeglar inte på något sätt synen på webbplatsen de publiceras på, andra webbplatser som är anslutna till webbplatsen, den personal som är involverad i underhållet av webbplatsen eller några medlemmar på webbplatsen.

De åsikter eller åsikter som uttrycks på Res Eko sociala medieplattformar är inte representativa för Facebook, Inc.

Medan Res Eko gör rimliga ansträngningar för att övervaka och / eller moderera innehåll som publiceras på sina sociala medieplattformar, modererar vi inte alla kommentarer och kan inte alltid svara på begäran om information online i rätt tid. Res Eko förbehåller sig ensam rätten att granska, redigera och / eller radera kommentarer som de anser vara olämpliga. Kommentarer inklusive men inte begränsade till följande kan tas bort eller redigeras av moderatorerna:

Stötande eller skadliga kommentarer om en bloggare eller annan deltagare;
Kommentarer utanför ämnet och redundanta (detta inkluderar marknadsföring eller uppmaning till evenemang, grupper, sidor, webbplatser, organisationer, produkter och program som inte är relaterade till eller anslutna till Res Eko);
Kommentarer som använder dåligt språk eller ”hatprat” (till exempel inklusive men inte begränsat till ras, etniskt eller könsbaserat språk);
Personliga attacker eller ärekränkande uttalanden eller kommentarer (dvs. att göra negativa personliga eller oriktiga kommentarer om en deltagare), i stället för att bara kritisera hans / hennes inlägg, åsikt eller kommentarer; och
Kommentarer som bryter mot enskildes integritet;
Information som publiceras på någon av Res Eko webbplatser eller på dess Facebook-sida är inte avsedd att vara medicinsk rådgivning och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning och är inte heller avsedd att ersätta samråd med en kvalificerad läkare eller annan vårdgivare.

Alla länkar till andra webbplatser som finns länkade från Res Eko: s sociala mediasidor tillhandahålls som en tjänst för läsare, men sådan koppling utgör inte godkännande av dessa webbplatser av Res EKO, och som sådan är vi inte ansvariga för innehållet på externa webbplatser.

Genom att skicka innehåll till någon av Res Eko: s sociala mediasidor förstår du och erkänner att denna information är tillgänglig för allmänheten och att Res Eko kan använda denna information för interna och externa marknadsföringsändamål och insamlingsändamål. Observera att andra deltagare kan använda din publicerade information utanför Res Eko kontroll. Om du inte vill att den information som du har gjort tillgänglig via den här webbplatsen ska användas, publiceras, kopieras och / eller skrivs ut igen, vänligen skriv inte in på den här sidan.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav. Efter avslutad prenumeration behålls uppgifterna i 12 månader för att kunna upprätthålla kvalitet på vår statistik. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. Våra prenumerations- och annonssystem har stöd för att avidentifiera information.

Vem du kontaktar
Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta oss via vår mail info@reseko.se om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Res Eko c/o StandOut Travel
117 38 Stockholm

Cookiepolicy

Reseko.se (en del av StandOut Travel AB) använder cookies på webbplatsen www.reseko.se för att optimera din upplevelse.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil med information som sparas på din dator när du besöker en webbplats (eller på motsvarande enhet med internetuppkoppling som exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon). Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en webbplats. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för webbplatsbesökaren vid nästa besök. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

Typer av cookies 

Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. På Resko.se webbplats används båda dessa typer av cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på datorn under en viss tid, tills du på webbplatsen själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt medan du är inne och surfar på en webbplats, och försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder cookies för att göra användandet av webbplatsen lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.reseko.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som webbplatsbesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Reseko.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

På resko.se webbplats kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk, såsom LinkedIn, Facebook eller Instagram. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på Reseko.se webbplats. Reseko.se saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. Därför behöver du kontrollera dessa leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem.

Radering och blockering av cookies

Genom inställningar i din webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns också på www.aboutcookies.org.

Reseko.se Cookies

Här är de cookies som används på vår webbplats www.reseko.se:

NamnTyp av cookie, uppgifter som samlas in och cookiens funktionLagringstidDomännamnUtelämning av uppgifter till tredje part
Google Analytics(_ga)Permanent cookie som samlar in uppgifter i anonym form i syfte att identifiera och registrera användare, vilket görs med hjälp av ett slumpvist genererat nummer. Uppgifterna används bl.a. för att mäta och analysera besöksmönster, beteenden och antal besökare på webbplatsen. Informationen kan därefter användas för att förbättra webbplatsens funktioner och Din användarupplevelse.2 årreseko.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
Google Analytics(_gat)Cookie som samlar in uppgifter i syfte att reglera hur ofta en förfrågan kan skickas. Detta i syfte att webbplatsen/tjänsten inte ska överbelastas med för mycket data. Cookien begränsar således insamlingen av data på starkt trafikerade hemsidor. Detta innebär att webbplatsens prestanda förbättras och att Din användarupplevelse i sin tur förbättras.10 minuterReseko.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
Google Tag Manager (_dc_gtm_UA-xxxxxxx)Cookie som används för att ladda skript och koder till en webbplats.10 minuterReseko.seGoogle får tillgång till den information som cookien samlat in.
AspNet.CookiesCookie som används för att identifiera användaren och inloggningarNär sessionen stängsReseko.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.
CookieAgreementCookie som används för att identifiera om användaren accepterar cookies.1 årReseko.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.
ARRAffinityCookie som används för att styra effektiv laddning av webbplatsen och för att säkerställa att alla användarförfrågningar riktas till samma server i en webbläsningssession.När sessionen stängsReseko.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.
OpenIdConnectCookie som används för att identifiera användaren och inloggningar.När sessionen stängsReseko.seApplikationen får tillgång till den information som cookien samlat in.

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!