Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Apertins raviner naturreservat

Apertins raviner ligger vid Apertin herrgård väster om sjön Norra Hyn. Redan 1936 skyddades ravinsystemet som naturminne. Därmed är Apertins raviner länets äldsta naturskyddade område. 1991 utökades området och skyddet gjordes om till naturreservat. Länsstyrelsen står för skötseln.

I ravinerna växer en rik och varierad flora. I och runt omkring ravinerna växer stora och gamla lövträd av ask, lind och lönn samt storvuxna granar. I ravinerna finns många olika typer av örter, där den storvuxna ormbunken strutbräken kanske är den mest i ögonfallande. Fågelfaunan i ravinerna är rik. Här häckar bland annat kattuggla, gröngöling och skogsduva.

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!