Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.
Foto: Linus Söderquist

Bergs klätt naturreservat

Bergs klätt är ett omtyckt utflyktsmål med utsikt, intressant natur och kultur. Reservatet utgör södra delen av en stor udde i Älgåfjorden (norra delen av Glafsfjorden).

Området är präglat av tidigare bosättningar och brukning. Reservatets västra halva utgörs i huvudsak av jordbruksmark av olika slag. Den östra delen utgörs av en skogklädd höjd som reser sig drygt 50 m över omgivningarna och framträder som ett mycket markant inslag i landskapsbilden med branta sluttningar mot norr, väster och öster. Höjden kröns framförallt i den norra delen av hällmarkstallskogar med gamla, knotiga träd.

Reservatet bildades huvudsakligen för att bevara området som utflyktsmål och strövområde. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Flera fornlämningar finns på Bergs klätt. Fornlämningarna består av en hällkista från stenåldern samt flera rösen och ett rösegravfält från bronsåldern. I ett av rösena har ett dolkblad och en bronspincett påträffats.

Djur och växter

Bergsklätt ligger geografiskt på en gräns där sydliga och nordliga växter och djur möts. Klockgentiana växer här på sin nordligaste kända lokal. Andra växter nära sin nordgräns är bl.a. strandviol, krussilja, lövbinda och vattenblink.

Under varma sommardagar kan stora mängder av fjärilar flyga omkring utmed stränderna såsom sorgmantel och amiral.

Naturreservatet har även en rik fågelfauna. Här kan man bland annat stöta på hornuggla, tornfalk, grönsångare och härmsångare. För många besökare är kanske nötkråkan den mest intressanta. Den äter gärna nötter i hassellunden vid bergets fot i väster.

Rastplats med utsikt. Foto: Mikael Solebris.
Rastplats med utsikt. Foto: Mikael Solebris.

Anordningar

Delar av reservatet tillgänglighetsanpassades 2012. De flesta anpassningarna är gjorda för rörelsehindrade.

Inom reservatet finns flera markerade leder. Den anpassade leden är 1,2 km och den skyltade natur- och kulturstigen är 3,5 km lång. Vägen från parkeringen har en något brant sluttning.

Det finns också fyra rastplatser, två med rastbord och två med vindskydd och eldstäder. Tre torrtoaletter finns, en finns vid naturstigen. De andra är anpassade och finns vid den nya parkeringen och i änden av den anpassade leden.

Vid den gamla parkeringen finns informationstavla. Informationsskyltarna har text i större storlek för högre läsbarhet. Information om natur och kultur finns längs natur- och kulturstigen.

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • fälla, eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar, stående eller omkullfallna,
  • i terrängen och på stigar framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling, eller parkera annat än på anvisad plats,
  • elda annat än på anvisade platser,
  • ställa upp husvagn nattetid.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Arvika kommun, drygt 10 kilometer väst om Arvika. Reservatet kan nås både land och sjövägen. Utefter landsväg 172, mellan Arvika och Sulvik, strax väster om Jössefors visar en skylt vägen till reservatet. Tänk på att visa hänsyn och köra långsamt förbi Bergs gård. 59°39’31.2″N 12°28’00.3″E

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!