Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.
Fotograf: Per Fredén / Next Skövde

Bjursjöarna och Borgehall naturreservat

Platån utgjorde fornborg under folkvandringstiden. Klippväggen och rasbranten är intressanta för den botaniskt intresserade. Små ormbunksarter tränger fram i klippspringorna och den fridlysta ärtvickern har här sin växtplats. På vårvintern hörs pärluggla och sparvuggla i skogarna, berguv häckar i närheten. Stora och Lilla Bjursjön är två näringsfattiga skogssjöar som är känsliga mot försurning. Ett dopp i sjöarna en tidig sommarmorgon kan varmt rekommenderas.

Parkering sker lämpligast vid vägen. Borgehall i Klyftamon är en s.k. fornborg, som har använts som ett slags försvarsverk och evakueringsplats eller gömställe under orostider och som gjordes i ordning redan under lugna förhållanden. Nära sjön Stora Bjursjön reser sig ett bergområde brant uppåt. Sedan gammalt leder en stig upp i en klyfta och in i fornborgen, som ligger på bergets översida. Där branterna i sig själva inte gett tillräckligt skydd har borgen försetts med vallar eller murar av skarpt och spetsigt material som du fortfarande kan se rester av. Från höjden har du bl.a. fantastisk utsikt mot den dal som gett Lerdala dess namn, och under hösten är här vackert lila av ljung.

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!