Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Res Eko är partner till forskningsprogram om miljökommunikation

MISTRA Environmental Communication – Reframing communication for sustainability är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle.

– Vårt mål är att forma hur kommunikation förstås och bedrivs i Sverige och internationellt, förklarar Anke Fischer, professor i miljökommunikation vid SLU och programchef för Mistra Environmental Communication.

– Miljökommunikation betraktas ofta bara som överföring av information där man utgår från att om folk bara hade tillräcklig information skulle de ändra sina beteenden. Vi hoppas kunna sprida en bredare förståelse av kommunikation, där relationer mellan aktörer som kommunicerar inte begränsas till dem som traditionellt har betraktats som experter, utan också inkluderar till exempel konstnärer, företag, markanvändare och den bredare allmänheten. Vi ser enormt mycket fram emot att tillsammans ge oss ut på detta äventyr där kunskap skapas tillsammans av forskning och praktik!

– Vi är väldigt glada över att vara partner till Mistra Environmental Communication som samhällsaktör. Mistras forskningsprogram om miljökommunikation är en unik möjlighet för oss att göra skillnad inom mediabranschen och i samhället i stort och därigenom stödja Sveriges omställning till ett hållbart samhälle med mer ekoturism, säger Erik Sörgren ansvarig utgivare och VD på Res Eko.

Källa: slu.se

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!