Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.
Förstudien ska kartlägga tänkbara platser för fiske och friluftsliv längs Rönne å och Ringsjöarna och ge underlag för hur naturturismen

Rönne å ska bli en självklar fiskedestination

Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för laxfiske i Skandinavien. Nu startar sex kommuner en gemensam förstudie som ska kartlägga tänkbara platser för fiske och friluftsliv längs ån och ge underlag för hur naturturismen kan utvecklas.

Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Åstorp, Klippan och Ängelholm arbetar gemensamt med att utveckla Rönne å och Ringsjöarna. Förra året fick Klippans kommun 20 miljoner kronor från EU:s Life program. Pengarna ska användas för att ta bort tre kraftverk längs ån och återställa ett fritt flödande Rönne å med ett rikt djur- och naturliv.

I samband med detta tilldelades även 1.7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader och den Europeiska havs – och fiskerifonden till en förstudie för att undersöka möjligheten att utveckla fisket och besöksnäringen i området. Ängelholms kommun är projektägare och nu har projektledaren Kornelia Johansson inlett arbetet.

– Vi ska ta reda på hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för att göra Rönne å och Ringsjöarna till ett område dit turister söker sig. Det kan handla om allt från att undersöka biologiska förutsättningar längs ån, till att konkret peka ut vilka platser som lämpar sig bäst för fiske och friluftsliv. Vi ska även ge förslag till helhetsupplevelser med boende och mat, säger Kornelia Johansson.

Som ett första steg i förstudien kommer det under vintern genomföras sex workshops, en i varje kommun som är med i projektet.

– Tanken är att de som är intresserade ska få möjlighet att träffas och diskutera förutsättningarna för hur fiske och naturturismen i området kan utvecklas, utbyta idéer och tankar, säger Kornelia. Jag vet att det finns en stor kunskap och engagemang för Rönne å och Ringsjöarna och jag vill gärna ta vara på det inom projektet. Jag hoppas också att olika aktörer längs ån ska bli inspirerade och få upp ögonen för möjligheterna med fiske och naturturism, säger Kornelia Johansson.

Inom ramarna för förstudien kommer det även utföras en rad olika utredningar. Vidare planeras studieresor, bland annat till Mörrums Kronolaxfiske men även till Skottland.

– Vi vill inspireras och lära av goda exempel. I Mörrum har man kommit långt och fått till en bra organisation och besöksverksamhet. I Skottland har man en lång erfarenhet av fisketurism och där finns många bra exempel att titta på.

Inom kort kommer mer information om projektet att finnas tillgänglig på kommunernas hemsidor. Förstudien är planerad att vara färdig till mars 2022 och då är tanken att Kornelia ska lämna över ett färdigt förslag.

– Då hoppas jag att vi har väckt ett stort intresse för Rönne å och Ringsjöarna som besöksmål och att det finns ett välfungerande samarbete kring naturturism mellan kommunerna. Nyckeln är att det finns en samverkan mellan kommunerna och övriga aktörer. Då tror jag vi har alla förutsättningar för att Rönne å och Ringsjöarna ska locka både besökare och våra egna invånare.

* Förstudien görs med stöd från Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!