Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Samarbeten

Vi är er contentbyrå-och mediapartner

Tillsammans med partners vill vi förändra konsumentens köpbeteende och skapa inspiration så att fler väljer att resa och uppleva Sverige. Berätta för oss om era utmaningar och målsättningar så skräddarsyr vi en lösning. Vi sätter alltid kvalitet och kreativitet i första rummet. Vi är kräsna vad gäller form och design – det är en förutsättning för att budskapet ska nå fram. Vi på redaktionen har stor kompetens och erfarenhet inom journalistik, kommunikation, foto, film, digitala forum, PR och event. Framför allt vet vi hur man skapar en bra story. I en djungel av kanaler och medier idag är alltid riktigt bra storytelling med användargenererat innehåll och expertis, som ger bäst resultat. Vi kan ge er mätbara resultat i alla våra kanaler och statistik om vår målgrupp.

Res Eko tematidning

I vår tryckta tematidning Res Eko ger vi förslag på lösningar, goda exempel, kunskap och framåtblickande visioner så att våra läsare får kraft att agera. Med varje utgåva når vi 379.000 läsare(Stockholmsregionen) med vår distributions kanal och mediepartner Dagens Nyheter, som är Sveriges största morgontidning. I tidningen erbjuder vi långläsning och fördjupning. Tidningen sparas oftast av den som läser och används som beslutsunderlag vid köpbeslut. Därmed är tidningen vårt utbuds starkaste kanal för opinionsbildning och varumärkesstärkande kommunikation. Vi planerar noga innehållet i tidningen så att de ska passa med omvärlden.

Fördelar med att medverka i vår tematidning:

  • Konkurrensen om läsarens uppmärksamhet är mindre i tidningen än i övriga kanaler.
  • Läsaren tar del av innehållet i lugn och ro, när läsaren är fokuserad.
  • Förtroendet för pappersmediet som bärare av budskap är högt.
  • I tidningen lever din kommunikation som allra längst då tidningen ofta sparas och cirkulerar hos läsaren

Utgivning, räckvidd och målgrupp:

  • Utgivningsveckor: vecka 14 och vecka 43
  • Räckvidd: 379.000 prenumeranter, Stockholmsregionen 
  • Målgrupp: den aktiva köpstarka konsumenten. 81% är 35 år eller äldre. Det är lika många män/kvinnor som läser DN. Fler är högskoleutbildade och högre hushållsinkomst än genomsnittet.
  • Pappersformat: vitt-papper, tabloidformat
  • Antal sidor: 36

Vi skapar Content Marketing – syftesdriven kommunikation

Res Eko har ett mycket starkt content marketing erbjudande som bygger på att ditt budskap publiceras av oss och integreras som en naturlig del av det innehåll som vi erbjuder våra läsare/användare. För att säkerställa att läsarna tar till sig av ert budskap kan vi hjälpa er med produktionen av innehållet eller det budskap som ni vill att målgruppen ska uppfatta. Vår djupa förståelse för målgruppen och långa erfarenhet av redaktionellt arbete gör att vi kan skapa innehåll som både riktar sig till målgruppen och skapar intresse och engagemang. Vi har möjlighet att skapa en content lösning anpassad till er inom 2-3 veckor.

Grafisk annons + sponsrat reportage = högt observationsvärde

Vi rekommenderar en kombination med en egen grafisk annons och att vi tillsammans med er skapar ett sponsrat reportage. Ett sponsrat reportage är ett innehåll som är märkt enligt våra kunders riktlinjer och grafiska profil. Vanligen innehåller den information om er som företag, nyheter, produkter, kundupplevelse, influencer. Vi arbetar med formaten helsida 5500 inkl. mellanslag och halvsida 2500 tecken inkl. mellanslag.

Genom att placera er med rätt innehåll motiverar och uppmuntrar vi våra läsare att engagera sig, vi ger dem insikt och förståelse inom ert ämne och ni blir Top-of-Mind. Ni får helt enkelt möjlighet att synas med ert varumärke på helt rätt plats, intill ett relevant och insiktsfullt redaktionellt innehåll. Alla våra tidningar publiceras även som en e-tidning på plattformen issuu.com/reseko med klickbara länkar till er. Ni har självklart möjlighet att mäta trafiken med egna länkar och följa upp trafiken. Vi är anslutna till affiliatenätverket Adtraction.com

Vi bollar gärna idéer med dig, hör av dig till oss! redaktion(at)reseko.se

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!