Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Svenskt kött på tallriken

Svenskarnas konsumtion av kött har dubblerats sedan 1970-talet. Under 2016 steg förbrukningen till en svensk rekordnivå på 87,7 kg person och år, vilket är en ökning med 40 procent de senaste 25 åren. De köttslag som är medräknade är nöt- och kalvkött, griskött, fågelkött samt får- och lammkött. 

Det beror förstås väldigt mycket på vad man äter, men en typisk vegetarisk kost beräknas minska koldioxidutsläppen med 20-35% jämfört med om man äter en blandkost, och en vegansk kost med 25-55%.

Klimat

Den ökande konsumtionen av kött, och det sätt som många köttdjur föds upp på, är en av vår tids stora utmaningar. I dag äter vi i Sverige mer kött än vad som rekommenderas av hälsoskäl och mer än vad planeten tål.

Globalt bidrar köttkonsumtionen till minskad biologisk mångfald, ökade utsläpp av växthusgaser och ökad användning av bekämpningsmedel. Genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött, välja mer protein från växtriket och inte slänga kött så gör du en hjälteinsats för planeten.

Djurproduktionen står för 15% av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppen kommer från djurens fodersmältning, gödsel, transporter, men framför allt från den stora markanvändning som krävs för uppfödning av djur. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut.

Nötkreatur och får orsakar större utsläpp av växthusgaser (15-25 kilo växthusgaser per kilo kött) än gris och kyckling (4-7 respektive 2-5 kilo växthusgaser per kilo kött). Det beror på att nötkreatur och får är idisslande djur och deras fodersmältning orsakar utsläpp av metangas vilket är en stark växthusgas. Om man vill äta kött är det smartaste valet vilt (0,5 kilo växthusgaser per kilo kött).

Svenskt kött på tallriken

Om man äter kött finns det flera anledningar till att köpa svenskt. Dels har Sverige striktare djurskyddslagar än många andra länder, och dels är användningen av antibiotika i svensk köttproduktion väldigt låg jämfört med andra länder inom EU, och övriga världen. 

WHO räknar med att man använder mer antibiotika till friska djur i världen, än till sjuka människor. Tidigare gjordes detta för att öka tillväxten hos djuren, men detta är förbjudet inom EU sen 2006.

Trots detta används en stor mängd antibiotika inom djurhållning. Detta ökar risken för så kallade multiresistenta bakterier, alltså bakterier som ingen antibiotika rår på. Så om du ska köpa kött – köp svenskt!

Tips för en medveten konsumtion av kött
  • Minska din konsumtion av kött genom att byta ut flera rätter i veckan mot vegetariska alternativ.
  • Dryga ut köttet med linser eller baljväxter i köttfärsrätter – testa att köra 50/50 i köttfärssåsen!
  • Se kött som lyx, som förr i tiden. Genom att dra ner på köttet kan man istället köpa kött av fin kvalitet hos en slaktare eller i en saluhall. Fråga gärna om tips om hur det ska tillagas så att det kommer till sin rätt.
  • Välj ekologiskt och närproducerat kyckling-, nöt- och griskött. 
  • Fråga om köttet är svenskt och ekologiskt när du äter kött på café eller restaurang.
  • Välj nöt- och lammkött från djur som har betat utomhus, så kallat naturbeteskött, och gärna närproducerat och ekologiskt.
  • Planera dina inköp och släng ingen mat, och framförallt inte kött. 

Källor: medvetenkonsumtion, smmi.nu, wwf.se, jordbruksverket.se

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!