Välkommen! Res säkert, följ Folkhälsomyndigheten klicka här.

Vi reser till Tyresta nationalpark

En rätt så solig höstdag i oktober reste vi till Tyresta nationalpark för en dagsutflykt. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Här finns allt du behöver för att komma nära naturen och få en digital detox. Hur reser du hit utan bil? Ta pendeltåget till Handen, sedan buss 834 till Tyresta By. Se tidtabeller här: https://sl.se/ Det finns även bra cykel-och gångväg hit.

Fakta om Tyresta nationalpark

 • Adress: Infart till huvudentré från från Svartbäckens by 361, Vendelsö
 • Storlek: 1962 hektar
 • Bildande: 1993
 • Kommun: Haninge kommun och Tyresö kommun
 • Förvaltare: Stiftelsen Tyrestaskogen som instiftades vid parkens grundande av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms kommun, Haninge kommun och Tyresö kommun.
 • Sjöar och vattendrag: Bylsjön, Bylsjöbäcken, Lanan, Långsjön, Mörtsjön, Mörsjöbäcken, Nedre dammen, Stensjön, Trehörningen, Årsjön och Åvaån.
 • Symbol: Tjäder
 • Historiska händelser: Mellan den 1 och 7 augusti 1999 rasade en stor skogsbrand. Cirka 450 hektar skog förstördes, vilket motsvarar runt 10 procent av parkens yta.
 • Mer info: Du kan läsa mer på nationalparkens webbsida

Natur

 • Landskap: Sprickdalslanskap. Tyresta nationalpark ligger på en platå av urberg som bildades för 1800 miljoner år sedan. 
 • Natur: Hällmarkstallskog och granskog med träd av olika åldrar och träslag samt stor tillgång på död ved, vilket är viktigt för svampar, mossor och insekter.
 • Träd: Framför allt gran och tall, men även lövträd som asp och al.
 • Växter: I barrskogen finns gott om svampar, tickor, mossor och lavar. Andra arter är bland annat orkidéer, jungfru marie nycklar, knärot, spindelblomster och plattlummer.
 • Däggdjur: Älg, rådjur, ekorre, hare, mård, bäver, vildsvin och lodjur.
 • Fåglar: Tjäder, spillkråka, rödhake, lövsångare, bofink, mindre hackspett, tretåig hackspett, nötkråka, kattuggla, berguv, sparvuggla, storlom med flera.
 • Fiskar: Abborre, gädda och mört. I Stensjön finns även siklöja och i Åvaån lever havsöring.
 • Övriga djur: Huggorm, snok, grodor, paddor, salamandrar och olika insekter, som till exempel skalbaggen raggbock.

Service och logi

Observera att viss service kan hållas stängd på grund av coronapandemin. Se aktuell information på nationalparkens webbsida.

 • Matservering: Vid Tyresta by finns café med enklare lunchrätter och fikabröd. Det finns också en lanthandel där man kan köpa korv att grilla själv.
 • Raststugor: Två raststugor finns i Tyresta by, där du kan äta egen matsäck. I den ena är hundar välkomna.
 • Butik: Lanthandel finns i Tyresta by med bland annat konsthantverk, kött och ekologiskt mathantverk, som sylt och honung. I Naturum finns en liten butik där man kan man köpa kartor och souvernirer.
 • Vatten: Dricksvatten finns i Tyresta by. Det finns också pumpar vid Stensjödal och Styvnäset, samt en källa efter entré Höjden längs Sörmlandsleden.
 • Boende: Mjölnarbostaden vid entré Stensjödal (30 bäddar) och Janssonsgårdens B&B vid Tyresta by (3 gästrum).
 • Övernattning: Man kan tälta vid eldrastplatserna. I Tyresta by kan man också tälta vid tältängen i slutet av byvägen. Vindskydd finns också. Större grupper kan boka plats för övernattning vid Stensjödal.
 • Eldrastplatser: Det är endast tillåtet att tälta och elda vid eldrastplatserna, som är markerade på karta. Ved finns. Håll koll på eldningsförbud.
 • Vindskydd: Finns vid årsjön, Långsjön och Lanan.
 • Toaletter: Toaletter finns i Tyresta by. Dass finns vid Årsjöns och Stensjödals eldrastplatser.

Tillgänglighet

 • Entréer: Huvudentrén vid Tyresta by är till stor del tillgänglighetsanpassad. Om du anländer till huvudentren med färdtjänst ska du uppge adress “Tyresta by 1, Naturum Nationalparkernas hus”.
 • Service: Naturum, Tyresta gård, caféet i Tyresta by och eldstäderna intill är tillgängliga för rullstol och vid samtliga byggnader finns rullstols-WC och parkering.
 • Leder: Barnvagnsslingan, 5 km, är fin att gå med barnvagn. Slitage har gjort att det just nu är svårt att ta sig fram med rullstol eller permobil den södra halvan av slingan. Ett brantare parti på slingan nära Tyresta by gör att slingan inte är helt anpassad. I norra delen av naturreservatet finns flera skogsbilvägar som är lättvandrade, och i vissa fall kan passa för rullstol.
 • Eldrastplatser: Den eldrastplats som är mest lämpad för rullstol ligger vid Lycksjövägen.

Aktiviteter

Observera att vissa aktiviteter kan vara inställda på grund av coronapandemin. Se aktuell information på nationalparkens webbsida.

 • Vandra/promenera: Gott om vandringsleder i olika längd.
 • Cykla: Man kan cykla på skogsbilvägarna till Långsjön och Stensjön (i övrigt ej tillåtet att cykla i nationalparken).
 • Naturum: Naturum Nationalparkernas hus är besökscentrum med utställningar och aktiviteter.
 • Tyresta Gård: Traditionellt småjordbruk och ponnyridning.
 • Aktiviteter för barn: Många olika aktiviteter för barn, till exempel sagostund.
 • Program och guidade turer: Guidade vandringar, yoga i skogen med mera enligt program.

Regler

Utöver allmänna föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det i Tyresta nationalpark förbjudet att:

 • Plocka blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
 • Bryta kvistar, skada eller fälla träd (gäller både levande och döda träd)
 • Skada eller störa djurlivet
 • Fiska
 • Vara högljudd så att du stör andra besökare
 • Tälta utanför eldrastplatserna
 • Genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang 
 • Genomföra organiserade arrangemang (till exempel organiserad träning) med fler än 10 deltagare utan samråd med förvaltningen
 • Sätta upp snitslar eller skyltar
 • Rida eller köra med häst och vagn
 • Framföra motordrivet fordon
 • Framföra drönare på lägre höjd än 300 m över marken
 • Cykla på stigar eller i skogen

Res Eko – Res och Upplev Sverige mer!

Vi på Res Eko är en contentbyrå och besöksguide om hållbar turism i Sverige. Vi finns på webben, som tematidning och i sociala medier. Vårt syfte är få fler konsumenter att resa och uppleva Sverige mer klimatsmart. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Vi inspirerar och peppar varandra! Tagga din resa med #reseko @reseko.se

Har du ett företag? Vi hjälper er att berätta och nå ut med er story. Klicka här för mer information.

Res Eko klubben
Bli prenumerant, få senaste nyheterna och exklusiva rabatter helt gratis!